Bengkel Pembaharuan (Renewal) Sijil Halal Malaysia, Cawangan Pemantauan & Penguatkuasaan, Bahagian Hub Halal

Tarikh: 
Feb 12, 2008

Tarikh : 12 hingga 14 Februari 2008

Tempat : Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM)

Anjuran : Bahagian Hub Halal , JAKIM

Sasaran : 30 orang pegawai hub halal JAKIM