No public posts in this group. You must login and become a member in order to post messages, and view any private posts.

Bahagian Kemajuan Islam

   
Bahagian Kemajuan Islam
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Aras 5, Blok D7, Kompleks D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62519 Putrajaya.
Tel : 03-8886 4000     Fax : 03-8889 1996
 

LATAR BELAKANG

Bahagian Kemajuan Islam  pada peringkat awalnya dikenali sebagai Bahagian Pembangunan Pendidikan Islam dan Urusetia LEPAI yang beroperasi sebagai urusetia kepada Lembaga Penasihat Penyelarasan Pelajaran dan Pendidikan Islam (LEPAI) yang ditubuhkan oleh Majlis Raja-Raja. Mesyuarat Majlis Kali yang ke 126 itu telah diadakan pada 24 Februari 1983.
 
Peranannya kini telah bertambah meliputi urusan berkaitan Pendidikan Islam  terutama program Kelas Al-Quran dan Fardhu Ain (KAFA), Sekolah Agama Negeri (SAN) dan sekolah Agama Rakyat (SAR).
 
Objektif Bahagian ini ialah untuk menyelaraskan pelaksanaan program KAFA di seluruh negara ke arah membasmi buta Al-Quran dan menguasai asas-asas Fardhu ain bagi kanak-kanak Muslim berumur 7-12 tahun. Di samping itu juga ia berperanan untuk meningkatkan kualiti pendidikan dari aspek latihan, pengajaran dan pembelajaran (P&P) KAFA dan Sekolah-sekolah Agama Negeri dan Rakyat melalui penyelarasan yang berkesan dan meningkatkan kualiti pengurusan dan pentadbiran KAFA dan Sekolah-sekolah Agama Negeri dan Rakyat seluruh negara.
 
Bermula pada tahun 2010 bahagian ini juga telah dilantik sebagai penyelaras kepada pemberian Biasiswa 1MDB (Malaysia Development Berhad) di bawah Yayasan 1 Malaysia yang dinaungi oleh YAB Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak. Biasiswa 1MDB ini dikhaskan kepada pelajar SMAN/SMAR yang cemerlang dalam peperiksaan SPM yang dapat melanjutkan pelajaran di bidang perubatan di Mesir.
Sindiket kandungan