No public posts in this group. You must login and become a member in order to post messages, and view any private posts.

Bahagian Kemajuan Islam

   
Bahagian Kemajuan Islam
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Aras 5, Blok D7, Kompleks D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62519 Putrajaya.
Tel : 03-8886 4000     Fax : 03-8889 1996
 
PROFIL BAHAGIAN KEMAJUAN ISLAM
 
Bahagian Kemajuan Islamditubuhkan pada Oktober 2010, hasil penstrukturan semula Bahagian KESUMA dengan Bahagian Pembangunan Pendidikan Islam (LEPAI).
 
PENGARAH BKI
Pengarah pertama ialah Tuan Haji Mohamad Nordin bin Ibrahim (2010-2011) diikuti Tuan Haji Zainal Abidin bin Jaffar (2011-2013).
 
Puan Hajah Ramlah binti Yong menjawat jawatan Pengarah BKI mulai Jun 2013 sehingga sekarang.
 
CAWANGAN DALAM BKI
Bahagian ini terbahagi kepada empat (4) cawangan: Cawangan Dasar, Cawangan Sekretariat Khas, Cawangan Pendidikan Islam dan Cawangan Kemajuan Masjid.
 
 
Bahagian ini berfungsimenguruskan hal-hal berikut:
                      i.        Transformasi masjidseluruh Malaysia melalui aplikasi Standard Penarafan Masjid Malaysia (SPMM).
 
                    ii.        Pengimarahan masjidtermasuk menyediakan garis panduan, kurikulum takmir, pemantauan dan pembayaran imbuhan
                               bulanan kepada imam dan guru takmir seluruh negara.
 
                   iii.        Pengurusan KAFA seluruh negara termasuk menyediakan garis panduan, kurikulum, penaziran dan pembayaran                                            imbuhan bulanan kepada guru dan penyelia KAFA serta menyelia urusan peperiksaan UPKK.
 
                   iv.        Penyelarasan sekolah agamaseluruh negara meliputi Sekolah Agama Rakyat dan Sekolah Agama Negeri termasuk                                      pendidikan rendah dan menengah.
 
                    v.        Menjadi Urus Setia mesyuarat utama MKI dan LEPAI.
 
                   vi.        Menjadi penyelaras kepada dasar-dasar hal ehwal Islam dan dasar pendidikan Islam.
Sindiket kandungan