Sekolah Agama

 


















MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA BAGI TAHUN 2010
                                   
BIL NEGERI SMAN SMAR SRAN SRAR
BIL SEK BIL KELAS BIL GURU BIL PELAJAR BIL SEK BIL KELAS BIL GURU BIL PELAJAR BIL SEK BIL KELAS BIL GURU BIL PELAJAR BIL SEK BIL KELAS BIL GURU BIL PELAJAR
1 Johor 2 27 77 1,086 14 112 334 4,434 534 2,280 2,280 218,325 4 15 28 623
2 Kedah 12 119 345 4,750 29 194 597 7,776         10 87 252 3,480
3 Kelantan 18 43 141 1,729 66 263 994 11,672         18 43 141 1,729
4 Melaka 7 38 137 1,503         156 1,602 1,314 40,886        
5 N. Sembilan 18 99 278 3,953                 64 49 468 1,942
6 Pahang 18 200 544 8,200 14 15 67 612         6 35 84 1,406
7 Pulau Pinang         16 70 267 2,808         98 747 747 17,160
8 Perak 3 61 139 1,936 34 305 691 7,771         664 3,170 2,898 105,594
9 Perlis 2 15 52 582 2 25 72 998 3 19 66 744 2 17 58 687
10 Selangor 23 435 1,011 14,790         121 3,734 4,174 115,751 288 3,156 2,616 86,365
11 Terengganu 14 202 796 8,079         6 13 30 501        
12 Sabah 6 35 66 1,269 2 10 20 289 103 748 564 20,955 78 430 415 11,349
13 Sarawak 1 19 64 774 1 1 4 21 8 155 291 4,364 7 35 45 1,411
14 WPKL/ Putrajaya 1 5 25 270         74 1,255 908 36,883        
WPLabuan                 11 148 148 5,940        
JUMLAH 125 1,298 3,675 48,921 178 995 3,046 36,381 1,016 9,954 9,775 444,349 1,239 7,784 7,752 231,746
                                   
Sumber : Jabatan Agama Islam Negeri