Print
Data terbuka ialah data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Kerajaan dan swasta untuk pelbagai tujuan. Ia berperanan sebagai penggerak dalam inisiatif Kerajaan berpaksikan rakyat.
Pelaksanaan data terbuka Kerajaan dapat meningkatkan ketelusan penyampaian perkhidmatan Kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan di samping meningkatkan produktiviti ekonomi digital negara melalui industri atau inovasi baharu dengan penglibatan rakyat dan komuniti perniagaan. Ia juga meletakkan Malaysia setaraf dengan negara lain dalam inisiatif Kerajaan Digital.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah berdasarkan tatacara dan mematuhi terma dan syarat:
 
Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0
 
 
BIL TAJUK SET DATA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.  Senarai Surau
9.  Senarai Produk Kewangan Islam
10.  Senarai Produk Takaful
11.  Waktu Solat Seluruh Malaysia
 
 
Hits: 14760