Berbuat BaikTerhadap Jiran

Tarikh: 
Nov 12, 2012
Riwayat: 
Bukhari dan Muslim
Kategori: 
Akhlak
Hadith: 
Daripada Ibnu Umar dan Aisyah R.huma, kedua-duanya berkata, sabda Rasulullah, “Jibril sentiasa memesan kepada aku supaya berbaik-baik dengan jiran hingga aku menyangka bahawa Jibril akan menetapkan hukum pusaka antara sesama jiran”. 
Huraian Hadith: 
  1. Islam menyuruh berbuat baik dengan jiran tetangga.

  2. Dalam Islam jiran mempunyai tanggungjawab di atas jirannya yang lebih daripada tranggungjawab keluarga yang tinggal berjauhan.

  3. Tahap hubungan kejiranan adalah dianggap sampai ke taraf kekeluargaan.

  4. Umat Islam hendaklah sentiasa pesan memesan antara satu dengan yanga lain untuk mengeratkan hubungan kejiranan untuk mencapai kebahagiaan.

  5. Diperkuatkan hak jiran dengan pesanan menunjukkan bahawa jiran perlu dihormati, dibantu dan dielakkan daripadanya kemudharatan diziarahi jika sakit, diberi ucapan tahniah jika mendapat nikmat dan takziah jika ditimpa ujian.

  6. Menurut Ali Ibn Talhah daripada Ibnu Abbas, jiran membawa pengertian hubungan kekeluargaan atau pertalian darah. Jiran juga boleh dikatakan sebagai apabila penempatan itu dihuni oleh manusia yang lain yang juga tinggal berhampiran dengan rumah yang dihuni oleh kita. Jiran juga bererti ahli-ahli 40 buah rumah setiap penjuru yang mengelilingi rumah individu. Hal ini sebagaimana hadith riwayat Abu Daud, telah bersabda Rasulullah s.a.w iaitu : “Empat puluh buah rumah tetap sebagai jiran tetangga”.

Sumber : Kitab Riyadh as-Solihin