Cara Memandikan Jenazah

Tarikh: 
May 08, 2005
Riwayat: 
(al-Bukhari)
Kategori: 
Akidah
Hadith: 
Ummu Athiyah r.a mengatakan bahawa ketika para wanita memandikan puteri Rasulullah yang meninggal, Rasulullah bersabda kepada mereka:Mulailah dengan bahagian kanan dan anggota wudhu'nya.
Huraian Hadith: 
-