Kelebihan Menuntut Ilmu

Tarikh: 
Sep 30, 2014
Riwayat: 
Muslim
Hadith: 
 
Daripada Abu Hurairah RA bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, “Sesiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah memudahkan baginya satu jalan untuk menuju ke syurga”.
 
 
Huraian Hadith: 
 
  1. Orang yang menuntut ilmu akan mendapat kemudahan dan pertolongan daripada Allah SWT serta mendapat ganjaran syurga di akhirat nanti.
  2. Orang yang berilmu pengetahuan mempunyai kelebihan tertentu kerana ia dapat membezakan yang hak dengan yang batil.
  3. Orang yang menuntut ilmu akan dapat faedah kebaikan pada dirinya, masyarakat dan negara.