Puasa Bulan Syawal

Tarikh: 
Jul 29, 2014
Riwayat: 
(Muslim)
Kategori: 
Ibadah
Hadith: 
Dari Abu Ayyub al-Anshari r.a katanya, Rasulullah s.a.w bersabda:¬ĚSesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan, kemudian diiringinya dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka yang demikian itu seolah-olah berpuasa sepanjang masa.¬Ě
Huraian Hadith: 
-