Tragedi Pembunuhan Pertama

Tarikh: 
Jul 02, 2008
Riwayat: 
(al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah & at-Tirmidzi))
Kategori: 
Akidah
Hadith: 

Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud r.a bahawa Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: Tidak dibunuh satu jiwa secara zalim melainkan ada bahagian darahnya bagi anak Adam yang pertama (Qabil) kerana dialah orang yang mula-mula mengasaskan pembunuhan.

Huraian Hadith: 

Adam dan Hawa serta anak-anak mereka, Qabil dan Habil, Iqlima dan Labuda adalah permulaan sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Pembunuhan Qabil ke atas Habil merupakan tragedi pembunuhan pertama manusia ke atas saudaranya sendiri bila mana
Habil mati dibunuh kerana hasad dengki Qabil lantaran Habil akan dinikahkan dengan Iqlima, saudara kembar Qabil yang cantik dan amat dicintai oleh Qabil. Sesungguhnya punca peristiwa pembunuhan itu berlaku adalah berpunca daripada sifat marah yang kesannya akan berlanjutan sampai kiamat kerana hasil daripada kemarahan itu akan membuahkan sifat munafik, fasik, dan perbuatan jahat lainnya sebagaimana kemarahan Iblis yang memuncak setelah ia mendapat murka Allah sehingga Iblis bersumpah akan menyesatkan Adam a.s dan anak cucunya sampai hari kiamat.