Senarai Hadith

Bil Hadith Tarikh
841 Separuh pahala
Abu Hurairah r.a berkata Nabi SAW bersabda maksudnya : Apabila seorang wanita menafkahkan sebahagian dari hasil usaha suaminya tanpa izin suaminya maka bagi suaminya separuh pahala.
Sep 12, 2009
842 Pintu-pintu amal kebajikan
Abu Hurairah r.a menerangkan bahawa Rasulullah SAW bersabda maksudnya : Sesiapa menafkahkan di jalan Allah sepasang binatang nescaya diseru dia di pintu-pintu syurga : Hai hamba-hamba Allah, ini suatu kebajikan. Dan sesiapa berada dari golongan orang yang bersembahyang dipanggil dia dari pintu sembahyang. Orang yang masuk di kalangan ahlul jihad dipanggil dia dari pintu al-Jihad. Sesiapa yang masuk dari golongan orang yang berpuasa diseru dia dari pintu al-Rayyan. Dan sesiapa yang masuk dari kalangan orang yang bersedekah diseru dia dari pintu sedekah. Maka berkatalah Abu Bakar: Engkau ku tebus dengan ibu dan ayah ku, ya Rasulullah. Tiada suatu kemelaratan bagi orang-orang yang diseru dari pintu-pintu itu. Maka adakah seseorang yang akan dipanggil dari semua pintu? Nabi menjawab : Ya! Dan aku harapkan engkau termasuk ke dalam golongan itu.
Sep 11, 2009
843 Meriahkan dengan ibadat
Aisyah r.a berkata : Nabi SAW apabila memasuki puluhan yang akhir, baginda mengikat pinggangnya (tekun beribadah) menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya.
Sep 10, 2009
844 Pahalanya tetap ada
Abu Hurairah r.a menerangkan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda maksudnya: Seorang lelaki berkata : Demi Allah saya akan memberi sedekah. Maka dia keluar membawa sedekahnya lalu diletakkannya di dalam tangan pencuri. Maka pada paginya, orang ramai pun memperkatakan hal tersebut. Mereka berkata : Telah diberi sedekah kepada pencuri. Si pemberi itu berkata : Wahai Tuhan ku, hanya untuk Engkaulah segala puji-pujian. Demi Allah, saya akan sedekahkan satu sedekah lagi. Maka dia keluar membawa sedekahnya lalu diletakkan di tangan wanita penzina. Pada pagi hari itu orang ramai pun memperkatakan hal tersebut. Mereka berkata : Telah diberikan sedekah kepada wanita penzina. Orang tersebut berkata : Wahai Tuhan ku, hanya untuk Engkaulah segala puji-pujian. Demi Allah saya akan memberikan satu sedekah lagi. Maka dia keluar membawa sedekahnya lalu diletakkan di tangan orang kaya. Pada pagi hari itu orang ramai memperkatakan hal tersebut. Mereka berkata : Telah diberikan sedekah kepada orang kaya. Orang itu berkata : Wahai Tuhan ku, hanya untuk Engkaulah segala puji-pujian terhadap si pencuri, si penzina dan terhadap si kaya. Kemudian datanglah seseorang kepadanya dalam tidurnya lalu berkata kepadanya : Sedekah mu kepada si pencuri, mudah-mudahan ia akan memelihara dirinya daripada mencuri, manakala kepada wanita penzina mudah-mudahan ia akan memelihara dirinya daripada berzina dan orang kaya mudah-mudahan ia akan mengambil ibarat lalu menafkahkan sebahagian harta yang telah Allah berikan kepadanya.
Sep 09, 2009
845 Waktu Membayar Zakat Fitrah
Dari Ibnu Umar r.a katanya:Rasulullah s.a.w memerintahkan supaya membayar zakat fitrah sebelum orang ramai pergi solat ˜Id.
Sep 08, 2009
846 Kewajipan Zakat Ffitrah Terhadap Setiap Muslim
Dari Ibnu Umar r.a katanya:Rasulullah s.a.w mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan atas setiap orang Muslim, biarpun dia merdeka tau hamba, lelaki atau perempuan iaitu segantang kurma atau gandum.
Sep 07, 2009
847 Solat Terbaik
Dari Jabir r.a katanya, Rasulullah s.a.w ditanya orang:Solat malam yang bagaimanakah yang lebih baik? Jawab Rasulullah s.a.w,: Yang lama berdirinya.
Sep 06, 2009
848 Berbuat Baik Itu Sedekah
Dari Abu Syaibah r.a dari nabi s.a.w, sabdanya:Setiap perbuatan baik (makruf) adalah sedekah.
Sep 05, 2009
849 Larangan Berpuasa Pada Hari Yang Diragukan (hari syak)
Daripada Abu al-Yakzan iaitu Amar bin Yasir r.a. katanya: Sesiapa yang berpuasa pada hari yang diragukan apakah bulan syaaban sudah habis atau bermulanya sudah bermulanya bulan ramadhan, sesungguhnya ia telah melanggar perintah Nabi s.a.w.
Sep 04, 2009
850 Keutamaan Membaca al-Quran
Dari Abu Hurairah r.a katanya, Rasulullah s.a.w bersabda:Sukakah kamu bila kamu pulang ke rumahmu lantas kamu mendapati tiga ekor unta yang sedang bunting dan gemuk-gemuk? Jawab kami:Tentu ya Rasulullah! Sabda baginda:Membaca tiga ayat dalam solat lebih bagus nilainya daripada ketiga unta bunting itu.
Sep 03, 2009
851 Membangkitkan Kebahagiaan dan Keserian Rumah
Dari Jabir r.a katanya, Rasulullah SAW bersabda:Apabila kamu telah menunaikan solat (wajib) di masjid, maka kerjakanlah pula solat (sunat) di rumah kerana dengan itu Allah akan menjadikan rumah itu bahagia.
Sep 01, 2009
852 Tiga Perkara Kebaikan Dan Keburukan
Rasulullah s.a.w bersabda, maksudnya:
Tiga perkara yang menyelamatkan , iaitu takut pada Allah ketika bersendirian dan di khalayak ramai, berlaku adil pada ketika suka dan marah, berjimat cermat ketika susah dan senang, dan tiga perkara yang membinasakan iaitu mengikut hawa nafsu, terlampau bakhil dan kagum seseorang dengan dirinya sendiri.
Aug 31, 2009
853 Syariat Islam
Rasulullah s.a.w bersabda: "Demi Tuhan yang diri Muhammad dalam kekuasaan-Nya! Kalaulah Nabi Musa muncul kepada kamu, lalu kamu mengikutnya dan meninggalkan daku, sudah tentu kamu akan sesat dari jalan yang betul; dan kalaulah Nabi Musa masih hidup lagi dan berada dalam masa aku menjadi Nabi, sudah tentu ia menurutku."
Aug 30, 2009
854 Para Nabi Tidak Diwarisi
Dari Abu Hurairah r.a, dari nabi s.a.w sabdanya:Kami para nabi tidak diwarisi; harta yang kami tinggalkan adalah sedekah.
Aug 29, 2009
855 Wajib Taat Pada Pemerintah
Dari Abu Hurairah r.a katanya Rasulullah s.a.w bersabda: Kamu wajib patuh dan setia sama ada dalam keadaan susah mahupun senang, disukai atau dibenci dan biarpun merugikan kepentinganmu.
Aug 28, 2009
856 Dua Jenis Jual Beli Yang Ditegah
Dari Abu Hurairah r.a katanya:Rasulullah s.a.w melarang dua macam cara jual beli. Iaitu mulamasah dan munabadzah. Mulamasah ialah menjual dengan cara menyentuh barang dagangan tanpa diteliti oleh pembeli. Munabadzah ialah menjual dengan cara melemparkan barang dagangan kepada si pembeli tanpa meneliti barang itu.
Aug 27, 2009
857 Tersangat Panas Atau Dingin
Dari Abu Hurairah r.a, dari nabi s.a.w sabdanya:Apabila udara sangat panas, maka solatlah bila udara sudah agak dingin. Kerana udara yang sangat panas itu bertiup dari neraka jahanam. Dan mengadulah neraka kepada Tuhannya :Sebahagianku memakan sebahagian yang lain. Maka Allah mengizinkannya berhembus dua kali, sekali di musim dingin dan sekali di musim panas. Maka itulah yang kamu rasakan, bersangatan panas di musim kemarau dan bersangatan dingin di musim dingin.
Aug 26, 2009
858 Duduk di atas kedua tumit
Dari Thawus r.a katanya:Kami bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai hukum duduk di atas kedua tumit. Jawab Ibnu Abbas;Hukumnya sunat. Kami berkata:kami lihat janggal (jarang) orang duduk seperti itu. Jawab Ibnu Abbas:Tetapi begitulah sunnah nabi s.a.w.
Aug 25, 2009
859 Ganjaran Menghadirkan Diri Ke Masjid
Diriwayatakan daripada Abu Hurairah r.a, dari nabi s.a.w baginda bersabda:sesiapa yang pergi ke masjid pagi atau petang nescaya disediakan Allah tempat baginya di syurga, setiap kali dia pergi pagi atau petang.
Aug 24, 2009
860 Pahala Solat Yang Paling Besar
Diriwayatkan daripada Abu Musa r.a, beliau mengatakan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:Orang yang paling besar pahala solatnya ialah orang yang paling jauh (dari masjid). Dan sesudah itu ialah orang yang menunggu-nunggu waktu untuk solat sehingga ia solat dengan imam, lebih besar pahalanya daripada ia solat (sendiri) kemudian ia tidur.
Aug 23, 2009