Senarai Hadith

Bil Hadith Tarikh
841 Alangkah Ruginya!
Kaab bin Ujrah menceritakan suatu kisah menarik daripada Rasulullah S.A.W di mana baginda bersabda: Hampiri mimbar! Lalu kami semua menurutinya, ketika baginda melangkah ke tangga yang pertama baginda mengatakan:Amin. Apabila baginda melangkah tangga yang kedua baginda mengatakan:Amin, begitulah apabila baginda melangkah tangga yang ketiga. Lalu kami bertanyakan tentang maksud perbuatannya itu, baginda menjawab:Aku didatangi Jibrail a.s mengatakan kepadaku:Jauhlah (rugilah orang yang sempat dengan Ramadhan tetapi tidak mendapat pengampunan. Aku pun menyahut dengan berkata:Amin. Di tangga yang kedua Jibrail mengatakan:Jauhlah orang yang apabila disebut namamu (Muhammad) dia tidak mengucapkan selawat ke atasmu, aku pun menyahut:Amin. Di tangga yang ketiga Jibrail mengatakan:Jauhlah orang yang sempat dengan kedua-dua orang tuanya yang sudah uzur atau salah seorang mereka, tetapi mereka tidak memasukkan dia ke dalam syurga. Aku pun mengatakan:Amin.
Feb 16, 2010
842 Adab Menziarahi Orang Sakit
Dari Ibnu Abbas RA  Nabi SAW masuk ke dalam rumah orang Arab Dusun untuk melihat dia sakit. Kata Ibnu Abbas: Pernah Nabi SAW apabila dia masuk ke rumah orang yang sakit untuk melihatnya, baginda bersabda:Tidak mengapa! Sembuh, insya-Allah. Ucap nabi kepada orang sakit itu. Tidak mengapa, sembuh, insya-Allah!  Jawabnya: Tuan katakan: Sembuh . Sebenarnya itu demam panas yang sedang meluap dan mengancam orang yang sangat tua dan akan membawa maut.  Nabi SAW bersabda:Ya, benar katamu itu.
Feb 15, 2010
843 Haji Untuk Orang Lain
Daripada Ibnu Abbas r.a. menceritakan bahawa ada seorang wanita bertanya, Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ke atas semua hambanya mengerjakan haji, adakah boleh aku kerjakan haji untuk ayahku, apakah pahala haji tersebut dapat dimiliki olehnya? Baginda menjawab:Ya boleh
Feb 14, 2010
844 Memakan Belalang
Dari Abdullah bin Abi Aufa r.a katanya:Kami berperang bersama-sama Rasulullah s.a.w dalam tujuh peperangan di mana kami pernah memakan belalang.
Feb 13, 2010
845 Bawang putih dan bau mulut
Abu Ayyub r.a meriwayatkan katanya: Adalah Rasulullah SAW apabila baginda didatangkan makanan maka baginda memakan sebahagiannya dan yang lebihnya dikirim kepada ku. Pada suatu hari baginda mengirimkan kepada ku makanan yang lebih yang tidak pun dimakan sebahagiannya kerana padanya ada bawang putih. Saya bertanya kepada beliau: Apakah ia haram? Baginda bersabda: Tidak. Tetapi aku tidak menyukainya kerana baunya. Abu Ayyub berkata: Sesungguhnya saya tidak menyukai apa yang anda tidak menyukainya.
Feb 12, 2010
846 Mati Dengan Mata Terbeliak
Dari Abu Hurairah r.a katanya, Rasulullah SAW bersabda:Tidakkah kamu lihat apabila seorang manusia mati, matanya terbeliak ke atas? Jawab mereka, Ya kami melihatnya, ya Rasulullah. Sabda baginda lagi:Hal itu terjadi kerana penglihatannya mengikut rohnya ketika roh itu pergi.
Feb 11, 2010
847 Sekitar Hukum Berkenaan Arak
Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: Arak ialah setiap yang merosakkan akal fikiran.
Feb 10, 2010
848 Keadilan
Rasulullah s.a.w bersabda, maksudnya:
Sesungguhnya binasalah orang-orang yang sebelum kamu disebabkan orang-orang atasan apabila mencuri mereka membiarkannya , dan apabila orang lemah mencuri mereka menjatuhkan hukuman ke atasnya.
Feb 09, 2010
849 Beramal dengan surah al-Kahfi
Daripada al-Barra r.a katanya : Di kala seorang lelaki membaca surah al-Kahfi tiba-tiba ia melihat binatang peliharaannya berlari dan ia melihat bagaikan sekumpulan mega atau awan lalu ia datang menemui Rasulullah SAW dan menyebutkan mengenainya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda : Itu adalah as-Sakinah (ketenangan) yang turun bersama al-Quran atau turun di atas al-Quran.
Feb 08, 2010
850 Bertayammum
Dari Huzaifah r.a, katanya : Rasulullah s.a.w bersabda: .dan (diantara keistimewaannya yang diberikan Allah kepada kami ialah) dijadikan bumi ini seluruhnya sebagai tempat sembahyang untuk kami dan tanahnya pula dijadikan untuk kami sebagai alat untuk bersuci apabila kami tidak mendapat air.
Feb 07, 2010
851 Pengecualian Sutera
Dari Anas r.a nabi s.a.w memberi kelonggaran kepada Abdur Rahman bin Auf dan Zubair untuk memakai baju sutera kerana keduanya terkena penyakit gatal (kudis).
Feb 05, 2010
852 Bunuh Diri
Dari Abu Hurairah r.a katanya, Nabi s.a.w bersabda:Sesiapa yang membunuh diri dengan mencekik lehernya, maka dia akan mencekiknya pula nanti di neraka. Dan sesiapa yang menikam dirinya, maka dia akan menikamnya pula nanti di neraka.
Feb 04, 2010
853 Doa Memasuki Tandas
Anas bin Malik r.a mengkhabarkan:Apabila Nabi s.a.w hendak memasuki tandas, baginda membaca : Ya Allah! Aku berlindung dengan Engkau dari bahaya kotoran dan dari segala macam yang membahayakan.
Feb 03, 2010
854 Kebaikan Membanyakkan Selawat
Dari Abu Umamah RA, dari Nabi SAW bersabda: "Malaikat yang di sebelah kanan (yang menjadi penulis kebaikan) ialah ketua kepada yang di sebelah kiri; maka apabila seseorang melakukan sesuatu kebaikan, dituliskan baginya kebaikan itu menjadi sama dengan sepuluh kebaikan yang tersebut, dan apabila ia melakukan sesuatu kejahatan, lalu Malaikat yang di sebelah kiri hendak menulisnya, berkatalah Malaikat yang disebelah kanan: "Tunggu dahulu" lalu ia menunggu selama enam atau tujuh jam; kemudian jika orang itu beristighfar dari perbuatan jahat itu, tidaklah dituliskan sesuatu pun; dan jika ia tidak meminta ampun kepada Allah Taala, dituliskan baginya satu kejahatan sahaja".
Feb 02, 2010
855 Pemberi Hutang Berhak Menagih Hutangnya
Dari Abu Hurairah r.a katanya:Sesorang lelaki memberi hutang kepada Rasulullah s.a.w lalu ditagihnya secara kasar. Oleh sebab itu para sahabat tidak senang terhadap orang tersebut. Maka bersabda nabi s.a.w,:Orang yang memberi hutang berhak menagih. Belikan dia seekor unta muda kemudian berikan kepadanya!. Berkata para sahabat:Tidak ada unta muda ya Rasulullah! Yang ada hanya unta dewasa dan lebih bagus daripada untanya.Sabda baginda:Belilah, kemudian berikan kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah yang paling baik membayar hutang.
Feb 01, 2010
856 Menutup Mulut Apabila Menguap
Dari Abu Sa'id al-Khudri, dari bapanya r.a katanya:Rasulullah s.a.w bersabda:Apabila seseorang kamu menguap, maka hendaklah ia menutup mulutnya kerana syaitan dapat masuk.
Jan 31, 2010
857 Ancaman Bagi Pemabuk
Dari Ibnu Umar r.a katanya, Rasulullah s.a.w bersabda:Setiap yang memabukkan adalah khamar (arak) dan setiap yang memabukkan adalah haram. Sesiapa yang meminum khamar di dunia lalu dia meninggal dunia sedangkan dia telah terbiasa dan belum bertaubat maka dia tidak dapat meminumnya di akhirat nanti.
Jan 30, 2010
858 Menjauhi Tujuh Dosa Besar
Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:Jauhilah diri kamu daripada tujuh dosa yang boleh membinasakan.Baginda ditanya:Apakah dosa itu wahai Rasulullah? Baginda berkata:" Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan jalan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan pertempuran perang dan menuduh perempuan yang suci melakukan zina.
Jan 29, 2010
859 Menuntut Ilmu
Rasulullah s.a.w bersabda, maksudnya:
"Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka ia berjuang fisabilillah hingga ia kembali".
Jan 28, 2010
860 Menjauhi Daripada Bisikan Syaitan
Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud:Syaitan akan menghantar tentera-tenteranya untuk memfitnah manusia, manusia yang lebih tinggi kedudukan akan mendapat fitnah syaitan yang lebih hebat. Syaitan akan datang kepada seseorang kamu dan berkata:Siapakah yang telah menjadikan kejadian ini? Siapakah yang telah menjadikan kejadian ini ? Sehingga syaitan akan berkata: Siapakah yang telah menjadikan Tuhan kamu? Apabila perkara ini berlaku kepada kamu maka mintalah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
Jan 27, 2010