Senarai Hadith

Bil Hadith Tarikh
841 Bertayammum
Dari Huzaifah r.a, katanya : Rasulullah s.a.w bersabda: .dan (diantara keistimewaannya yang diberikan Allah kepada kami ialah) dijadikan bumi ini seluruhnya sebagai tempat sembahyang untuk kami dan tanahnya pula dijadikan untuk kami sebagai alat untuk bersuci apabila kami tidak mendapat air.
Feb 07, 2010
842 Pengecualian Sutera
Dari Anas r.a nabi s.a.w memberi kelonggaran kepada Abdur Rahman bin Auf dan Zubair untuk memakai baju sutera kerana keduanya terkena penyakit gatal (kudis).
Feb 05, 2010
843 Bunuh Diri
Dari Abu Hurairah r.a katanya, Nabi s.a.w bersabda:Sesiapa yang membunuh diri dengan mencekik lehernya, maka dia akan mencekiknya pula nanti di neraka. Dan sesiapa yang menikam dirinya, maka dia akan menikamnya pula nanti di neraka.
Feb 04, 2010
844 Doa Memasuki Tandas
Anas bin Malik r.a mengkhabarkan:Apabila Nabi s.a.w hendak memasuki tandas, baginda membaca : Ya Allah! Aku berlindung dengan Engkau dari bahaya kotoran dan dari segala macam yang membahayakan.
Feb 03, 2010
845 Kebaikan Membanyakkan Selawat
Dari Abu Umamah RA, dari Nabi SAW bersabda: "Malaikat yang di sebelah kanan (yang menjadi penulis kebaikan) ialah ketua kepada yang di sebelah kiri; maka apabila seseorang melakukan sesuatu kebaikan, dituliskan baginya kebaikan itu menjadi sama dengan sepuluh kebaikan yang tersebut, dan apabila ia melakukan sesuatu kejahatan, lalu Malaikat yang di sebelah kiri hendak menulisnya, berkatalah Malaikat yang disebelah kanan: "Tunggu dahulu" lalu ia menunggu selama enam atau tujuh jam; kemudian jika orang itu beristighfar dari perbuatan jahat itu, tidaklah dituliskan sesuatu pun; dan jika ia tidak meminta ampun kepada Allah Taala, dituliskan baginya satu kejahatan sahaja".
Feb 02, 2010
846 Pemberi Hutang Berhak Menagih Hutangnya
Dari Abu Hurairah r.a katanya:Sesorang lelaki memberi hutang kepada Rasulullah s.a.w lalu ditagihnya secara kasar. Oleh sebab itu para sahabat tidak senang terhadap orang tersebut. Maka bersabda nabi s.a.w,:Orang yang memberi hutang berhak menagih. Belikan dia seekor unta muda kemudian berikan kepadanya!. Berkata para sahabat:Tidak ada unta muda ya Rasulullah! Yang ada hanya unta dewasa dan lebih bagus daripada untanya.Sabda baginda:Belilah, kemudian berikan kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah yang paling baik membayar hutang.
Feb 01, 2010
847 Menutup Mulut Apabila Menguap
Dari Abu Sa'id al-Khudri, dari bapanya r.a katanya:Rasulullah s.a.w bersabda:Apabila seseorang kamu menguap, maka hendaklah ia menutup mulutnya kerana syaitan dapat masuk.
Jan 31, 2010
848 Ancaman Bagi Pemabuk
Dari Ibnu Umar r.a katanya, Rasulullah s.a.w bersabda:Setiap yang memabukkan adalah khamar (arak) dan setiap yang memabukkan adalah haram. Sesiapa yang meminum khamar di dunia lalu dia meninggal dunia sedangkan dia telah terbiasa dan belum bertaubat maka dia tidak dapat meminumnya di akhirat nanti.
Jan 30, 2010
849 Menjauhi Tujuh Dosa Besar
Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:Jauhilah diri kamu daripada tujuh dosa yang boleh membinasakan.Baginda ditanya:Apakah dosa itu wahai Rasulullah? Baginda berkata:" Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan jalan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan pertempuran perang dan menuduh perempuan yang suci melakukan zina.
Jan 29, 2010
850 Menuntut Ilmu
Rasulullah s.a.w bersabda, maksudnya:
"Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka ia berjuang fisabilillah hingga ia kembali".
Jan 28, 2010
851 Menjauhi Daripada Bisikan Syaitan
Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud:Syaitan akan menghantar tentera-tenteranya untuk memfitnah manusia, manusia yang lebih tinggi kedudukan akan mendapat fitnah syaitan yang lebih hebat. Syaitan akan datang kepada seseorang kamu dan berkata:Siapakah yang telah menjadikan kejadian ini? Siapakah yang telah menjadikan kejadian ini ? Sehingga syaitan akan berkata: Siapakah yang telah menjadikan Tuhan kamu? Apabila perkara ini berlaku kepada kamu maka mintalah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
Jan 27, 2010
852 Letak penghadang ketika solat
Dari Musa bin Talhah r.a, dari bapanya katanya:kami solat sedangkan haiwan-haiwan lalu lintas di hadapan kami. Maka hal itu kami tanyakan kepada Rasulullah s.a.w. sabda baginda:Letakkanlah semacam pancang (batas) di hadapanmu, maka apa yang lewat di balim pancang itu tidak akan mengganggu solatmu.
Jan 26, 2010
853 Menghidupkan Malam
Dari Abdullah r.a katanya:Diceritakan kepada Rasulullah SAW, seorang lelaki yang tidur sepanjang malam sampai Subuh. Maka bersabda baginda Rasulullah SAW: Orang itu telah dikencingi oleh syaitan di kedua-dua telinganya.
Jan 25, 2010
854 Jujur Dalam Berjual Beli
Nabi s.a.w bersabda: "Sesiapa yang menjual sesuatu barang yang cacat dengan tidak menerangkan kecacatan itu kepada pembelinya, ia sentiasa dalam kemurkaan Allah, dan Malaikat pula sentiasa melaknatnya."
Jan 24, 2010
855 Amalan Baik Yang Kekal Menemani Mayat
Daripada Anas r.a daripada rasulullah s.a.w sabdanya, Tiga perkara yang mengiringi jenazah iaitu keluarganya, hartanya dan amalannya . maka dua perkara akan kembali semula, yang tinggal hanyalah amalannya.
Jan 23, 2010
856 Bukan Salah Ibu Mengandung !
Dari jabir r.a katanya Rasulullah s.a.w bersabda:Perumpamaanku dengan kamu sekelian ialah bagaikan seorang yang menyalakan api. Maka serangga-serangga berterbangan menjatuhkan diri ke dalam api itu. Padahal orang tersebut telah berusaha menghalaunya. Dan aku telah mencegah kamu semua agar tidak jatuh ke dalam api tetapi kamu meloloskan (melepaskan) diri dari tanganku.
Jan 21, 2010
857 Luasnya Syurga!
Dari Sahal bin Saad r.a dari Rasulullah s.a.w sabdanya:Di dalam syurga terdapat sebatang pokok yang naungannya tidak terlewat (tidak terlepas dilalui di bawahnya) oleh seorang pengendara selama seratus tahun.
Jan 20, 2010
858 Dua Perkara Yang Mendatangkan Azab
Ibnu Abbas menceritakan :Nabi SAW berjalan melalui sebuah kebun di Madinah atau di Mekah. Lalu kedengaran oleh baginda suara dua orang sedang disiksa dalam kuburnya. Maka bersabda Rasulullah SAW :Keduanya disiksa bukanlah kerana dosa besar. Kemudian baginda melanjutkan perkataannya,:Yang seorang disiksa kerana kencing di tempat terbuka) dan yang seorang lagi kerana membuat fitnah supaya orang bermusuh-musuhan. Sesudah itu baginda menyuruh supaya mengambil pelepah tamar lalu dipatah dua oleh baginda dan diletakkan di atas kedua kubur itu masing-masing satu pelepah. Seseorang pun bertanya:Ya Rasulullah! Mengapa kamu lakukan seperti itu? Jawab baginda Mudah-mudahan kedua-duanya mendapat keringanan selama pelepah tamar itu tidak kering.
Jan 19, 2010
859 Pendamping
Dari Abdullah bin Mas'ud r.a katanya:Tidak seorangpun di antara kamu melainkan telah ada jin yang ditugaskan pemimpinnya untuk selalu menggodanya:Para sahabat bertanya:Anda juga ya Rasulullah? Jawab baginda:Ya. Aku juga. Tetapi Allah selalu melindungiku dari godaan mereka sehingga mereka yang menggodaku akhirnya Islam (menyerah). Kerana itu mereka tidak berani menyuruhku melainkan untuk kebaikan.
Jan 18, 2010
860 Wajib Mendengar Dan Mematuhi
Sabda Rasulullah s.a.w yang maksudnya:
Mendengar dan mematuhi itu wajib ke atas setiap orang Islam sama ada dalam perkara yang ia suka
atau tidak suka, selagi ia tidak disuruh melakukan maksiat. Apabila disuruh melakukan maksiat,
tidak harus lagi didengar dan dipatuhi
Jan 16, 2010