Senarai Hadith

Bil Hadith Tarikh
841 Setiap Penyakit Ada Penawarnya
Rasulullah s.a.w telah bersabda yang maksudnya:Bahawa Allah telah menurunkan penyakit dan ubat dan dijadikan kepada setiap penyakit ada ubatnya, berubatlah tetapi jangan berubat dengan benda-benda yang haram.
Oct 08, 2009
842 Beramal dengan surah al-Kahfi
Daripada al-Barra r.a katanya : Di kala seorang lelaki membaca surah al-Kahfi tiba-tiba ia melihat binatang peliharaannya berlari dan ia melihat bagaikan sekumpulan mega atau awan lalu ia datang menemui Rasulullah SAW dan menyebutkan mengenainya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda : Itu adalah as-Sakinah (ketenangan) yang turun bersama al-Quran atau turun di atas al-Quran.
Oct 06, 2009
843 Membaca Ummul Kitab
Daripada Ubadah bin as-Samit r.a, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya : Sesiapa yang mengerjakan satu solat yang ia tidak membaca padanya Fathatul Kitab maka solat itu kurang, kurang, tidak sempurna.
Sep 28, 2009
844 Jangan kedekut @ tamak !

Abu Hurairah r.a berkata : Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW maka bertanyalah ia : Ya Rasulullah, sedekah manakah yang paling besar pahalanya? Nabi menjawab: Sedekah yang engkau berikan sedangkan engkau dalam keadaan sihat dan sangat sayang kepada harta, engkau takut kepapaan dan engkau harapkan kekayaan. Dan janganlah engkau menangguhkan pemberian sedekah sehingga apabila roh engkau telah hampir ke kerongkong berkatalah engkau : Untuk si anu begini, untuk si anu begini. Sesungguhnya si polan itu telah memilikinya.

Sep 28, 2009
845 Pemergiannya satu istirahat
Abu Qatadah Ibnu Rib'i al-Ansari r.a menerangkan bahawasanya satu jenazah telah dibawa berlalu di hadapan Rasulullah SAW maka berkatalah baginda :Orang yang beristirahat atau orang yang pergi supaya orang lain beristirahat daripadanya. Para sahabat bertanya: Ya Rasulullah, siapakah orang yang pergi beristirahat dan siapakah orang yang pergi supaya orang lain beristirahat daripadanya? Nabi menjawab : Hamba yang mukmin pergi beristirahat daripada kepayahan dunia dan gangguannya kepada rahmat Allah. Dan hamba yang fasiq, beristirahat daripadanya segala hamba Allah, negeri, pohon dan binatang.
Sep 27, 2009
846 Berpuasa dalam musafir
Jabir Ibn Abdillah r.a berkata : Rasulullah SAW berada dalam salah satu perjalanan, maka baginda melihat orang berkerumun dan baginda melihat seorang lelaki telah dinaungi. Keran itu baginda bertanya: Mengapa orang ini? para sahabat menjawab: Dia berpuasa. Mendengar hal tersebut Nabi bersabda: Bukanlah kebajikan, berpuasa dalam safar (perjalanan).
Sep 26, 2009
847 Larangan berpuasa sehari semalam
Abu Hurairah r.a menerangkan bahawasanya Nabi SAW bersabda : Jauhkanlah diri mu dari berpuasa siang malam. Dua kali nabi berkata demikian. Seorang sahabat berkata: Engkau Ya Rasulullah, berpuasa siang malam. Nabi SAW menjawab: Saya bermalam sedangkan Tuhan ku memberi makan dan memberi minum. Kerjakanlah apa yang mudah kamu kerjakan, jangan kamu memberatkan diri.
Sep 23, 2009
848 Nabi menerima hadiah dan menolak sedekah
Abu Hurairah r.a berkata : Adalah Rasulullah SAW apabila dibawa kepadanya sesuatu makanan baginda pun menanyakan tentang makanan itu apakah ia hadiah atau sedekah? Maka jika dikatakan sedekah berkatalah nabi kepada para sahabat: Makanlah kamu. Sedangkan baginda sendiri tidak memakannya. Dan jika dikatakan hadiah, nescaya baginda memegangnya dan memakannya bersama-sama mereka.
Sep 21, 2009
849 Tamak mengundang mudarat
Abu Said al-Khudri menerangkan bahawasanya Nabi SAW pada suatu hari duduk di atas mimbar dan kami duduk di sekitarnya. Maka nabi SAW bersabda: Sesungguhnya di antara yang aku takut terhadap diri mu sesudah wafat ku ialah kemewahan yang diberikan kepada mu. Iaitu kemewahan dunia dan hiasannya. Maka seorang lelaki berkata: Ya Rasulullah! Apakah kebaikan itu mendatangkan kejahatan? Maka nabi berdiam diri. Kerana itu seseorang berkata kepada orang tersebut : Mengapa kamu? Apa urusan mu? Engkau bertanya kepada nabi, baginda tidak mahu menjawab. Kemudian kami melihat bahawasanya nabi sedang diturunkan wahyu kepadanya. Abu Said berkata; Maka nabi menyapu peluh pada dirinya dan nabi bertanya: Mana si penanya? seolah-olah nabi memuji orang tersebut. Kemudian nabi bersabda: Sesungguhnya kebaikan itu tidak mendatangkan kejahatan. Dan sesungguhnya di antara yang ditumbuhkan musim bunga, ada yang memusnahkan binatang lantaran kekenyangan atau hampir-hampir membinasakannya kecuali binatang yang memakan sayur-sayuran. Dia memakan umpan hingga apabila telah buncit lambungnya, maka dia pun menatang matahari lalu dia mengeluarkan kotoran dan kencing serta pergi ke padang penggembalaan. Dan sesungguhnya harta itu indah lagi sedap. Maka sebaik-baik harta orang Muslim ialah yang diberikan sebahagiannya kepada orang miskin, anak yatim dan ibnu sabil. Atau sebagaimana nabi pernah sabdakan. Dan bahawasanya orang yang mengambil harta dengan bukan haknya adalah sebagai orang yang memakan dan tidak merasa kenyang. Dan jadilah harta itu saksi atas dirinya di hari kiamat.
Sep 20, 2009
850 Bersabar dari kesempitan hidup
Abu Said al-Khudri r.a menerangkan bahawasanya segolongan sahabat dari golongan Ansar meminta pemberian daripada Rasulullah lalu baginda memberikannya kepada mereka itu. Kemudian mereka meminta lagi kepada Rasulullah lalu baginda memberikannya pula sehingga habis apa yang ada padanya. Maka bersabdalah nabi: Harta yang ada pada ku tidaklah sekali-kali aku menyimpannya untuk orang yang lain daripada mu. Sesiapa yang memelihara diri dari meminta-minta nescaya Allah memeliharanya daripada yang haram. Dan sesiapa yang memohon kepada Allah, nescaya Allah memberikan kecukupan kepadanya. Dan sesiapa bersabar menahan penderitaan, nescaya Allah memberikan kepadanya kesabaran. Dan tidak diberikan kepada seseorang sesuatu pemberian yang lebih baik dan luas daripada ˜kesabaran'.
Sep 19, 2009
851 Melihat anak bulan
Abdullah Ibnu Umar berkata, Nabi SAW bersabda: Bulan itu begini, begini dan begini iaitu 30 hari. Kemudian nabi bersabda: Dan begini, begini dan begini, iaitu 29 hari. Sekali baginda berkata 30 dan sekali lagi baginda berkata 29.
Sep 18, 2009
852 Bersetubuh di siang Ramadhan
Aisyah r.a berkata: Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dimasjid. Dia berkata : Saya telah terbakar. Nabi bertanya : Mengapa engkau terbakar? Orang itu menjawab: Saya menyetubuhi isteri saya di siang Ramadhan. Nabi berkata kepadanya: Bersedekahlah engkau. Dia menjawab: Tidak ada sesuatu pun yang dapat aku sedekahkan. Sesudah itu dia pun duduk dan datanglah kepada Nabi seorang yang menuntun keldai yang membawa makanan(Abdul Rahman salah seorang perawi hadis ini berkata: Saya tidak mengetahui makanan apa yang dibawa itu). Maka Nabi pun berkata : Mana orang yang sudah terbakar? Orang itu menjawab : Ini saya. Berkata nabi: Ambillah makanan ini dan sedekahkanlah. Orang itu bertanya :Adakah orang yang lebih berhajat daripada kami, sedangkan ku tidak mempunyai makanan? Nabi bersabda : makanlah makanan itu bersama-sama keluarga mu.
Sep 17, 2009
853 Sebaik-baik pemberian
Abu Hurairah r.a menerangkan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda Sebaik-baik pemberian ialah unta yang mempunyai susu, yang banyak susunya dan kambing yang banyak susunya. Dia pergi pada pagi hari dengan satu bejana dan kembali dengan satu bejana pula.
Sep 16, 2009
854 Sedekah hanya dikira dari usaha yang baik
Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: Sesiapa bersedekah seberat biji kurma dari usaha yang baik, dan tidak naik (sampai) kepada Allah melainkan yang baik, maka sesungguhnya Allah menyambutnya dengan tangan kanan-Nya. Kemudian Allah memelihara sedekah itu untuk pemiliknya, sebagaimana seorang kamu memelihara anak-anak kudanya sehingga menjadilah sedekah itu setinggi gunung.
Sep 15, 2009
855 Jangan kedekut @ tamak!

Asma' r.a menerangkan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda (kepada Asma): Nafkahkanlah dan janganlah kamu menyempitkan sedekah yang menyebabkan Allah menyempitkan (tidak mengeluarkannya) untuk kamu. Dan janganlah kamu menyembunyikan sesuatu dalam bungkusan yang kerananya Allah memutuskan berkatnya dan kesuburannya.

Sep 13, 2009
856 Separuh pahala
Abu Hurairah r.a berkata Nabi SAW bersabda maksudnya : Apabila seorang wanita menafkahkan sebahagian dari hasil usaha suaminya tanpa izin suaminya maka bagi suaminya separuh pahala.
Sep 12, 2009
857 Pintu-pintu amal kebajikan
Abu Hurairah r.a menerangkan bahawa Rasulullah SAW bersabda maksudnya : Sesiapa menafkahkan di jalan Allah sepasang binatang nescaya diseru dia di pintu-pintu syurga : Hai hamba-hamba Allah, ini suatu kebajikan. Dan sesiapa berada dari golongan orang yang bersembahyang dipanggil dia dari pintu sembahyang. Orang yang masuk di kalangan ahlul jihad dipanggil dia dari pintu al-Jihad. Sesiapa yang masuk dari golongan orang yang berpuasa diseru dia dari pintu al-Rayyan. Dan sesiapa yang masuk dari kalangan orang yang bersedekah diseru dia dari pintu sedekah. Maka berkatalah Abu Bakar: Engkau ku tebus dengan ibu dan ayah ku, ya Rasulullah. Tiada suatu kemelaratan bagi orang-orang yang diseru dari pintu-pintu itu. Maka adakah seseorang yang akan dipanggil dari semua pintu? Nabi menjawab : Ya! Dan aku harapkan engkau termasuk ke dalam golongan itu.
Sep 11, 2009
858 Meriahkan dengan ibadat
Aisyah r.a berkata : Nabi SAW apabila memasuki puluhan yang akhir, baginda mengikat pinggangnya (tekun beribadah) menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya.
Sep 10, 2009
859 Pahalanya tetap ada
Abu Hurairah r.a menerangkan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda maksudnya: Seorang lelaki berkata : Demi Allah saya akan memberi sedekah. Maka dia keluar membawa sedekahnya lalu diletakkannya di dalam tangan pencuri. Maka pada paginya, orang ramai pun memperkatakan hal tersebut. Mereka berkata : Telah diberi sedekah kepada pencuri. Si pemberi itu berkata : Wahai Tuhan ku, hanya untuk Engkaulah segala puji-pujian. Demi Allah, saya akan sedekahkan satu sedekah lagi. Maka dia keluar membawa sedekahnya lalu diletakkan di tangan wanita penzina. Pada pagi hari itu orang ramai pun memperkatakan hal tersebut. Mereka berkata : Telah diberikan sedekah kepada wanita penzina. Orang tersebut berkata : Wahai Tuhan ku, hanya untuk Engkaulah segala puji-pujian. Demi Allah saya akan memberikan satu sedekah lagi. Maka dia keluar membawa sedekahnya lalu diletakkan di tangan orang kaya. Pada pagi hari itu orang ramai memperkatakan hal tersebut. Mereka berkata : Telah diberikan sedekah kepada orang kaya. Orang itu berkata : Wahai Tuhan ku, hanya untuk Engkaulah segala puji-pujian terhadap si pencuri, si penzina dan terhadap si kaya. Kemudian datanglah seseorang kepadanya dalam tidurnya lalu berkata kepadanya : Sedekah mu kepada si pencuri, mudah-mudahan ia akan memelihara dirinya daripada mencuri, manakala kepada wanita penzina mudah-mudahan ia akan memelihara dirinya daripada berzina dan orang kaya mudah-mudahan ia akan mengambil ibarat lalu menafkahkan sebahagian harta yang telah Allah berikan kepadanya.
Sep 09, 2009
860 Waktu Membayar Zakat Fitrah
Dari Ibnu Umar r.a katanya:Rasulullah s.a.w memerintahkan supaya membayar zakat fitrah sebelum orang ramai pergi solat ˜Id.
Sep 08, 2009