Islam merupakan agama rasmi yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan dalam perkara 3 (1) yang menyatakan bahawa “Islam adalah agama bagi Persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan.”
 
Penubuhan Jakim bermula dengan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) pada tahun 1968 yang mana penubuhannya telah dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja.
 
Pada tahun 1974 pula, Urus Setia MKI telah dinaikkan tarafnya kepada sebuah Bahagian Agama di Jabatan Perdana Menteri dan diberi nama Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS).
 
Selaras dengan perkembangan negara dan keperluan masyarakat Islam semasa, Bahagian Hal Ehwal Islam ( BAHEIS ) ini telah disusun semula. Maka pada 2 Oktober 1996, Mesyuarat Jemaah Menteri telah bersetuju dengan perakuan supaya BAHEIS, Jabatan Perdana Menteri dinaikkan taraf menjadi sebuah Jabatan berkuatkuasa 1 Januari 1997 dengan nama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim).
 
Penubuhan Jakim dilihat sebagai salah satu platform di dalam memenuhi keperluan masyarakat Islam seiring dengan perkembangan dan pembangunan negara yang menjadikan Islam sebagai agama rasmi.
 
Transformasi yang dibentuk oleh Jakim adalah seiring dengan visi, misi, moto, objektif dan fungsi jabatan ini sebagai peneraju dalam membina ketamadunan ummah yang unggul.
 
Bagi memantapkan pengurusan dan menghasilkan gerak kerja yang lebih efisyen, Jakim dibahagikan kepada 4 sektor utama iaitu Sektor Dasar, Sektor Pembangunan Insan, Sektor Pengurusan dan Sektor Di Bawah Pejabat Ketua Pengarah. Sektor-sektor ini telah membentuk 22 bahagian dan kesemuanya yang bernaung di bawah Jakim berbanding penubuhan awalnya hanya mempunyai 14 bahagian.
 
Bahagian-Bahagian di bawah Sektor Dasar adalah Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan, Bahagian Kemajuan Islam, Bahagian Perhubungan, Bahagian Pengurusan Fatwa, Bahagian Penyelarasan Undang-Undang.
 
Bahagian-bahagian di bawah Sektor Pembangunan Insan dibahagikan kepada Bahagian Dakwah, Bahagian Pembangunan Insan, Bahagian Keluarga, Sosial Dan Komuniti, Bahagian Penerbitan Dan Bahagian Media
 
 QR Code Portal Jakim
Hakcipta © 2015 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Kerajaan Malaysia dan JAKIM tidak bertanggungjawab atas kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan dari setiap maklumat yang diperolehi daripada portal ini. Sesuai dilayari dengan menggunakan Internet Explorer versi 8 atau Mozilla Firefox versi 3 ke atas (dengan resolusi 1024 x 768)
Last Updated : 11 December 2017.
Jumlah Pelawat :12155117