Bengkel Kolokium Pemantapan Syakhsiah dan Kreativiti Dakwah

Tarikh: 
Feb 24, 2011
Lokasi: 
ILIM Besut
Bengkel Kolokium Pemantapan Syakhsiah dan Kreativiti Dakwah
 
Tarikh    : 24 - 26 Februari 2011(Khamis - Sabtu)
Masa     : 3 hari
Tempat : ILIM Besut
Anjuran : Bahagian Dakwah
Peserta : Pegawai dan Kakitangan JAKIM dan JAIN