Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah

Bagi permohonan penceramah, pemohon boleh memanjangkan permohonan ke alamat berikut:
 
KATEGORI ALAMAT TEL/FAKS
 
Penceramah Negeri

(Kedah)

 
 
 
KEDAH
 
  • Pengarah Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah
    Banggunan Wan Mat Samat
    Jalan Raja
    05676 Alor Setar, Kedah
     
 
Tel  :   04-7745400
Faks : 04-7338333