Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia

SENARAI PENCERAMAH AGAMA JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA
 
 
BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
 
1.
 
Tuan Mohamad b Hj Abdullah
 
Ketua Pendaftar
 
2.
 
Tuan Mohd Asri b Hj Tahir
 
Pengarah Penyelikan
 
3.
 
Tuan Hj Mohd Adib b Husain
 
Pengarah Pusat Sumber
 
4.
 
Tuan Adam b Tumiran
 
Pendaftar
 
5.
 
Tuan Haji Nassir b Hj Abdul Aziz
 
Pengarah Latihan
 
6.
 
Tuan Mohd Amran b Mat Zin
 
Penyelidik Kanan
 
7.
 
Tuan Mohamad Zakian b Deo
 
Ketua Pendaftar Jabatan Kehakiman Syariah Wilayah Persekutuan
 
8.
 
Tuan Abdul Ghani b Kilie
 
Penolong Pengarah Cawangan Penyelidikan