Jabatan Waqaf, Zakat dan Haji (JAWHAR)

DATAPENCERAMAH / PENDAKWAH NEGARA
JABATAN WAKAF, ZAKAT DAN HAJI (JAWHAR)
JABATAN PERDANA MENTERI
 
 
BIL.
NAMA
JAWATAN DAN ALAMAT JABATAN
NO. TELEFON DAN EMEL
BIDANG KEPAKARAN
 
1.
 
 
Abdul Halim bin Sunny
 
Ketua Unit Sumber Manusia
Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR)
Aras7 Blok E2 Kompleks E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya
 
 
03-88837455
halimsunny@jawhar.gov.my
 
1. Dakwah
2. Sains Politik Islam
 
2.
 
 
Ridzuan bin Awang
 
Penolong Pengarah 1
Bahagian Zakat
Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR)
Aras7 Blok E2 Kompleks E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya
 
 
03-88837478
ridzuan.a@jawhar.gov.my
 
1. Fiqh Usrah
2. Faraidh