Hakikat menghadapi ujian allah

Tarikh: 
Dec 31, 2004