Khutbah 1 aidil-fitri( rumi ).

Tarikh: 
Nov 03, 2005