KURSUS METODOLOGI PENYELIDIKAN KUALITATIF(LANJUTAN)

Tarikh: 
Mar 19, 2007

TARIKH: 19 - 22 Mac 2007

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

JANGKA MASA: 4 hari

OBJEKTIF

* Memperkembangkan pengetahuan dalam bidang penyelidikan kualitatif

* Memperaktikkan kemahiran dan kecekapan dalam penggunaan instrument kualitatif

* Merealisasikan keyakinan diri dan kesedaran terhadap penting penyelidikan kualitatif

KANDUNGAN

* Ice Breaking

* Rekabentuk Kajian Kes: Pengumpulan Data sebenar

* Analisis data kajian kes menggunakan NVIVO7

* Rekabentuk kajian: Penyediaan Proposal untuk penyelidikan sebenar

* Analisis Data Kajian: Analisis Kandungan dan lain-lain metod menggunakan NVIVO7

* Pembentangan proposal dan rekabentuk kajian sebenar

* Isu dan Permasalahan dalam penyediaan proposal Penyelidikan Kualitatif

KUMPULAN SASAR

* Pegawai Pengurusan dan Profesional

* Terbuka

GRED JAWATAN: S44 & S41, Golongan Pelajar dan Profesional

PENYELARAS: Yaakob bin Abdul Rahim

Tel: 03-89218411