KURSUS PENGENALAN ASAS PENGURUSAN PERKHIDMATAN RUNDINGCARA KELUARGA

Tarikh: 
May 16, 2006

Institut Latihan Islam Malaysia akan mengadakan Kursus Pengenalan Asas Pengurusan Perkhidmatan Rundingcara Keluarga di mana sasarannya ialah pegawai dan kakitangan JAKIM / JAIN. Kursus akan diadakan seperti berikut:

TARIKH: 16 - 19 Mei 2006

JANGKA MASA KURSUS: 4 hari

TEMPAT KURSUS : Institut latihan Islam Malaysia (ILIM), Bangi, Selangor