KURSUS PENYELARASAN UNDANG-UNDANG NIKAH, CERAI & RUJUK (NCR) JAIN DAN MAHKAMAH SYARIAH

Tarikh: 
Jun 20, 2006

TARIKH KURSUS: 20 - 23 Jun 2006

JANGKAMASA KURSUS: 4 hari

OBJEKTIF:

  • Untuk mewujudkan penyelarasan bidang kuasa JAIN dan Mahkamah Syariah diseluruh Malaysia
  • Untuk melahirkan pegawai-pegawai yang memahami undang-undang dan peraturan urusan NCR di JAIN dan Mahkamah Syariah

KANDUNGAN:

  • Peranan dan tanggungjawab ketua pendaftar NCR/pendaftar NCR dalam urusan NCR
  • Peranan dan tanggungjawab pendaftar Mahkamah Syariah dalam urusan NCR
  • Bidang kuasa di antara pegawai NCR dan pegawai Mahkamah Syariah
  • Perkahwinan luar negara: peranan pegawai NCR dan pegawai Mahkamah Syariah
  • Perceraian dan rujuk: isu dan masalah antara JAIN dan Mahkamah Syariah
  • Tatacara urusan perkahwinan menurut undang-undang keluarga islam di Malaysia
  • Tugasan kumpulan dan perbincangan

KUMPULAN SASAR:

  • Pendaftar Mahkamah, Ketua Pendaftar dan Penolong Pendaftar

GRED JAWATAN: LS41 / S41

PENYELARAS: Zamzuri bin Ruslan (Tel: 89222692 / sam. 252)