KURSUS UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

Tarikh: 
Feb 05, 2007

TARIKH: 5 - 8 Februari 2007

JANGKA MASA KURSUS: 4 hari<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

OBJEKTIF

  • Meningkatkan pengetahuan peserta mengenai konsep Undang-undang Keterangan Islam

  • Mempertingkatkan kefahaman peserta tentang prinsip keterangan dan dapat mengaplikasikan secara betul dan berkesan dalam prosiding kehakiman

KANDUNGAN

  • Peranan dan kepentingannya dalam Pembuktian Kes

  • Pengakuan dan pengakuan salah

  • Keterangan Pakar

  • Saksi dan Kesaksian

  • Keterangan Lisan dan Dengar Cakap

  • Keterangan Dokumentar, Primer dan Sekunder

KUMPULAN SASAR

  • Pegawai Hal Ehwal Islam

  • KAGAT

GRED JAWATAN: S41, S27, S17

PENYELARAS: Norrazanah binti Ibrahim

Tel: 03-89218422