Rujukan : Garis Panduan

Bil Tajuk
1 Garis Panduan Program Motivasi Berunsur Islam
2 Garis Panduan Perniagaan Jualan Langsung Secara Pemasaran Berbilang Tingkat (Multi-Level Marketing) Menurut Syariah
3 GARIS PANDUAN KHURAFAT DAN AZIMAT
4 GARIS PANDUAN SILAT MENURUT ISLAM
5 GARIS PANDUAN PERBOMOHAN MENURUT ISLAM
6 GARIS PANDUAN UPACARA AKAD NIKAH DI MASJID DAN PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGANNYA
7 Garis Panduan Sembelihan Korban
8 Garis Panduan Pelaksanaan Ibadah Qurban
9 Garis Panduan Ber`Iddah Bagi Wanita Yang Bercerai Atau Kematian Suami
10 GARIS PANDUAN BERSUKAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM
11 GARIS PANDUAN PENGURUSAN PERKAHWINAN PENCERAIAN DAN RUJU' DI LUAR NEGARA
12 GARIS PANDUAN BAGI PROSEDUR PENTADBIRAN PERKAHWINAN PENCERAIAN DAN RUJU’
13 GARIS PANDUAN UMUM PELAKSANAAN DAN OPERASI PUSAT PEMBANGUNAN KELUARGA ISLAM (PPKI) &PUSAT PEMBANGUNAN SOSIAL (PPS)
14 Garis Panduan KAFA
15 Garis Panduan Pelaksanaan Ibadah Di International Space Station,ISS (Stesyen Angkasa Antarabangsa)
16 Garis Panduan Mengenai Maksiat Dari Perspektif Islam
17 Garis Panduan Mengenai Pengeluaran, Penyediaan, Pengendalian Dan Penyimpanan Makanan Halal
18 Garis Panduan Orang Islam Turut Merayakan Hari Kebesaran Agama Orang Bukan Islam
19 Garis Panduan Pengurusan Saudara Baru
20 Garis Panduan Pembinaan Dan Pengurusan Dataran Peringatan Dan Seumpamanya menurut Persperktif Islam
21 Garis Panduan Pertama Penyediaan RMKe-10
22 Garis Panduan Bahan Penerbitan Bercetak dan Audio Visual Berhubung Dengan Unsur-unsur yang Bercanggah Dengan Akidah dan Amalan Ahli Sunnah Wal Jamaah
23 Garis Panduan Pembuatan, Pengendalian, Penjualan dan pelupusan Bahan-Bahan Penerbitan dan Perhiasan Yang Mengandungi Ayat-Ayat Suci Al-Quran
24 GARIS PANDUAN PERADUAN BERASASKAN HADIAH
25 Panduan Doa Rasmi
26 Garis Panduan Menggunakan Bahan Terbitan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
27 Garis Panduan Bedah Siasat Mayat Menurut Perspektif Islam
28 Garis Panduan Bersama Kawalan Ubat-ubat dalam Islam