PrintURUSAN TEMU DUGA PENGAMBILAN PEGAWAI KONTRAK
(CONTRACT OF SERVICE)TANGGUH (Tarikh baharu akan dimaklumkan)

 

(i) Penyelaras Pentadbiran Masjid Daerah (PPMD) Gred S29

Jadual asal: 8 Oktober 2020

Tempat: PUTRAJAYA

 

(ii) PPMD Gred S29

Jadual asal: 15 Oktober 2020

Tempat: KEDAH

 

(iii) PPMD Gred S29

Jadual asal: 15 hingga 16 Oktober 2020

Tempat: SARAWAK

 

(iv) Pegawai Farmasi Gred UF41

Jadual asal : 12 hingga 14 Oktober 2020

 Tempat: PUTRAJAYA

 KEKAL

 

(i) PPMD Gred S29

Tarikh: 13 Oktober 2020

Tempat: JOHOR

 

(ii) PPMD Gred S29

Tarikh: 14 Oktober 2020

Tempat: PERAK

 

Hits: 2010