Pentas Separuh Akhir "Adik-Adikku"

"ADIK-ADIKKU' SEPARUH AKHIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JuruFoto : Us. Rizal Unit PRO