Siaran Radio Jakim "SALAM FM" - FM 91.1 (12am - 8am)

SALAM FM

Tag Line : Menjana Minda

 

 

Masa Siaran : Jam 0000 Pagi Sehingga 0800 Pagi Setiap Hari

 

Konti Siaran : Studio 7 Berkongsi dengan Asyik FM dan Suara Islam

 

 

 

Frekunsi :

FM 91.1 MEGAHERTZ bagi kawasan LEMBAH KELANG

FM 102.5 MEGAHERTZ bagi kawasan PAHANG BARAT

FM 105.1 MEGAHERTZ bagi kawasan CAMERON HIGHLAND

GELOMBANG PENDEK KEBANGSAAN (GPK)

SW 6070 KILOHERTZ

GELOMBANG PENDEK SW 9750 KHZ 31 METER

SW 9750 KHZ 48.58 METER

 

Objektif :

1. Melebarkan lagi program dakwah melalui radio dalam Bahasa

Malaysia dengan program-program yang berinformasi dan ilmiah;

2. Untuk memberi pilihan kepada pendengar mendapat INPUT dakwah secara interaktif pada waktu awal pagi;

3. Untuk memastikan ajaran Islam tersebar luas kepada seluruh masyarakat bagi melahirkan ummah yang progresif dan berakhlak mulia.