Iklan jawatan kosong (Contract of Service) di JAKIM:

  • Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41;
  • Penerbit Rancangan Gred B41;
  • Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S29 / Penyelaras Pentabiran Masjid Daerah (PPMD);
  • Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S19 / Pembantu Mubaligh; dan
  • Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19 / Pembantu Takmir

Tarikh tutup iklan: 13 April 2023 (Khamis)

Cara Memohon;

  • Pemohon hendaklah membuat permohonan secara atas talianmelalui Sistem Pendaftaran Pekerjaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA9) di alamat https://spa9.spa.gov.my.
  • Panduan Pemohon: Pada Menu Jawatan Yang Dimohon, sila pilih Lantikan Kontrak/ Tetap (Bukan Lantikan SPA). Pilih jawatan yang ingin dimohon seperti di atas.
  • Alamat untuk surat-menyurat, alamat e-mel dan nombor telefon pemohon untuk dihubungi hendaklah tepat, terkini dan masih aktif.
  • Sebarang keterangan lanjut boleh dirujuk kepada:

Seksyen Jawatan Kontrak & Pengurusan,

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, JAKIM

( 03-8870 7684 / 03-8870 7685 / 03-8870 7697