Iklan Jawatan Kosong (Contract of Service) Di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM):

Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41 [Kontrak JAKIM]
Pegawai Teknologi Makanan Gred C41 [Kontrak JAKIM]
Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S19/ Penggerak Masyarakat Orang Asli (PMOA) [Kontrak JAKIM]

[ Tarikh Tutup: 5 September 2023 (Selasa) ]

Cara Memohon;

  • Pemohon hendaklah membuat permohonan secara atas talianmelalui Sistem Pendaftaran Pekerjaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA9) di alamat https://spa9.spa.gov.my.
  • Panduan Pemohon: Pada Menu Jawatan Yang Dimohon, sila pilih Lantikan Kontrak/ Tetap (Bukan Lantikan SPA). Pilih jawatan yang ingin dimohon seperti di atas.
  • Alamat untuk surat-menyurat, alamat e-mel dan nombor telefon pemohon untuk dihubungi hendaklah tepat, terkini dan masih aktif.
  • Sebarang keterangan lanjut boleh dirujuk kepada:

Seksyen Jawatan Kontrak & Pengurusan,

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, JAKIM

( 03-8870 7684 / 03-8870 7685 / 03-8870 7697