Aplikasi Mobil Smart Hadith dibangunkan dengan kerjasama antara Suruhanjaya Multimedia Malaysia (MCMC) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Ia merupakan satu platform yang mudah digunakan oleh pengguna bagi mendapatkan hadith yang sahih. Terdapat pelbagai koleksi hadith berdasarkan kitab, bab, perawi dan lain-lain lagi.

Antara objektif utama aplikasi ini dibangunkan adalah:
 
  • Sebagai gerbang maklumat altenatif (kedua) yang disediakan untuk pengguna untuk mendapatkan pelbagai koleksi hadith.
  • Meningkat kepantasan capaian terhadap maklumat yang disediakan.

Fungsi utama aplikasi Smart Hadith:

  • Carian;
  • Hadith Harian;
  • Perkongsian maklumat ke media sosial;
  • Hadith yang paling popular;
  • Bookmark; dan
  • Pertanyaan.