Kurator Berita : Bahagian Dakwah
Kesepakatan, kesepaduan, penyelarasan dan sinergi perlu ada di antara JAKIM dan JAIN/MAIN bagi mencapai persetujuan bersama dalam menjaga kebajikan muallaf Malaysia antara ucapan YBhg. Dato’ Haji Ali b. Mohammed, Pengarah Bahagian Dakwah, Jakim. Beliau yang mempengerusikan Persidangan Jawatankuasa Penyelarasan Pendaftar-Pendaftar Muallaf Malaysia Siri I/2016 pada 5 April 2016 (Selasa) di Dewan Syura Abu Bakar As-Siddiq, Institut Latihan Islam berhasrat agar seluruh agensi terlibat dalam pembanguanan Suadara Muslim dapat bekerjasama sebagai satu pasukan.
 
Persidangan kali ini dihadiri oleh pendaftar-pendaftar muallaf seluruh Malaysia bertujuan bagi membincangkan isu-isu berkaitan pengIslaman, pendaftaran, perkahwinan, pendidikan dan kebajikan muallaf. Antara kertas makluman yang turut dibentangkan di dalam persidangan ini ialah Hala Tuju Masyarakat Orang Asli Islam 2016-2020 dan Konvensyen Saudara Muslim Peringkat Kebangsaan Tahun 2016. Persidangan ini menjadi medan perbincangan dan perkongsian idea antara agensi agar dapat mencapai satu penyelesaian pelbagai isu dan fungsi agensi pusat dalam mengkoordinasi pembangunan Saudara Muslim seluruh Malaysia.
 
Saudara Muslim Koordinasi Dan Transformasi 1
 
Saudara Muslim Koordinasi Dan Transformasi 2
 
Saudara Muslim Koordinasi Dan Transformasi 3
 
Saudara Muslim Koordinasi Dan Transformasi 4
 
Saudara Muslim Koordinasi Dan Transformasi 5
 
Saudara Muslim Koordinasi Dan Transformasi 6
 
Saudara Muslim Koordinasi Dan Transformasi 7
 
Saudara Muslim Koordinasi Dan Transformasi 8