VISI

Peneraju Pengurusan Hal Ehwal Islam di Malaysia

 

MISI

Memperkukuh Tadbir Urus Hal Ehwal Islam Melalui Pendekatan Rahmah ke Arah Kesejahteraan Ummah

  

OBJEKTIF

 • Memastikan Ajaran Islam Tersebar Luas Kepada Masyarakat
 • Membentuk Kepimpinan Yang Berwibawa dan Melahirkan Tenaga Pengurusan Yang Terlatih, Berketerampilan, Dedikasi dan Berhikmah
 • Menghasilkan Sistem Pengurusan Yang Berteraskan Nilai dan Etika Islam

 

ETIKA KERJA  
 • Bekerja Dengan Keimanan dan Ketakwaan
 • Bekerja Dengan Profesional
 • Bertindak Sebagai Satu Pasukan
 • Bersedia Memimpin dan Dipimpin


SLOGAN 
"Berwibawa dan Berhikmah"


NILAI BERSAMA
Warga Jakim berpegang kepada lima (5) Nilai Bersama dalam melaksanakan misinya kea rah pencapaian visi yang ditetapkan, iaitu :
 • Jati Diri
  Mempunyai jati diri yang berjiwa merdeka dalam berkhidmat untuk agama, bangsa dan negara berdasarkan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.

 • Amanah
  Menjalankan tugas dengan penuh iltizam, dedikasi dan rasa tanggungjawab selaras dengan aku janji yang telah diikrarkan.

 • Kerjasama
  Menggembeleng tenaga, pengetahuan dan pengalaman melalui semangat kerja berpasukan yang tinggi untuk mencapai visi dan misi organisasi.
 • Iman, Ikhlas, Integriti
  Berkhidmat dengan penuh keimanan, keikhlasan dan berintegriti melalui etika kerja yang sistematik, efisien dan konsisten demi menghasilkan impak yang cemerlang.
 • Mardhatillah
  Bekerja berlandaskan prinsip- prinsip syariah ke arah memartabatkan ummah demi mencapai keredhaan Allah SWT.