Haji Ahmad Fuad Apandi 
 
 
 TUAN HAJI AHMAD FUAD BIN APANDI
TIMBALAN KETUA PENGARAH (PENGURUSAN)
 
Bertanggungjawab dalam menyelaras penyediaan anggaran belanjawan mengurus dan pembangunan JAKIM dan melaksanakan sistem kawalan perbelanjaan yang berkesan.
 
Merancang program pembangunan tenaga manusia Jakim dan Jabatan-Jabatan Agama Islam Negeri yang menyertai Skim Perkhidmatan Bersama Pegawai Hal Ehwal Islam.
 
Bertanggungjawab sebagai Ketua Pegawai Maklumat Jakim bagi merancang strategi dan melaksanakan aktiviti IT untuk JAKIM