Edisi Rumi: Teks_Khutbah_Jumaat_6_Oktober_2023_-_Bahana_Makan_Suap.pdf
Edisi Jawi: Teks_Khutbah_Jumaat_6_Oktober_2023_-_Bahana_Makan_Suap_versi_Jawi.pdf