Edisi Rumi: Teks_Khutbah_Jumaat_1_Mac_2024_-_Waspada_Pemikiran_Khawarij.pdf
Edisi Jawi: Teks_Khutbah_Jumaat_1_Mac_2024_-_Waspada_Pemikiran_Khawarij_versi_Jawi.pdf