Edisi Rumi: Teks_Khutbah_Jumaat_22_Mac_2024_-_Ramadan_-_Medan_Ujian_Sabar.pdf
Edisi Jawi: Teks_Khutbah_Jumaat_22_Mac_2024_-_Ramadan_-_Medan_Ujian_Sabar_versi_Jawi.pdf