Jakim logo white small
 
KENYATAAN MEDIA
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA

BERKENAAN

PENGANJURAN SPB’s LIVE CONSERT ILLAYA NILA PADA 31 OGOS 2019
_______________________________________________________________________
 
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) ingin merujuk isu penganjuran SPB’s Live Concert Illaya Nila yang dijadualkan pada 31 Ogos 2019.
 
Selaku agensi yang dilantik sebagai ahli PUSPAL di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia (KKMM), JAKIM telah diminta untuk memberi pandangan terhadap penganjuran konsert-konsert hiburan yang akan diadakan pada malam 31 Ogos dan 1 September 2019. Sebagai agensi yang bertanggungjawab dalam hal ehwal Islam di negara ini, JAKIM telah memberi pandangan bahawa memandangkan tarikh 1 Muharram 1441H yang merupakan hari kebesaran Islam, bermula pada terbenam matahari 31 Ogos 2019 sehingga terbenam matahari 1 September 2019, adalah wajar konsert-konsert hiburan pada waktu tersebut dipinda ke tarikh atau waktu yang lain.
 
Memandangkan JAKIM bukanlah pihak berkuasa yang meluluskan permohonan penganjuran acara seumpama ini, JAKIM memberi pandangan dan nasihat dari sudut agama mengenai kesesuaian waktu penganjuran konsert tersebut sahaja. Pandangan JAKIM ini sebagai panduan selaras dengan kedudukan Islam sebagai Agama Persekutuan kepada PUSPAL yang mempunyai kuasa mutlak untuk meluluskan atau sebaliknya berdasarkan peraturan dan undang-undang yang sedang berkuatkuasa.
 
JAKIM ingin tegaskan bahawa keputusan ini telah dibuat oleh PUSPAL secara konsensus bersama agensi-agensi lain sebagai ahli PUSPAL.
 
Sekian, terima kasih.
 
UNIT KOMUNIKASI KORPORAT
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
27 OGOS 2019
 
 

KENYATAAN MEDIA

JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA

BERKENAAN

PENGANJURAN SPB’s LIVE CONSERT ILLAYA NILA PADA 31 OGOS 2019

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) ingin merujuk isu penganjuran SPB’s Live Concert Illaya Nila yang dijadualkan pada 31 Ogos 2019.

Selaku agensi yang dilantik sebagai ahli PUSPAL di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia (KKMM), JAKIM telah diminta untuk memberi pandangan terhadap penganjuran konsert-konsert hiburan yang akan diadakan pada malam 31 Ogos dan 1 September 2019. Sebagai agensi yang bertanggungjawab dalam hal ehwal Islam di negara ini, JAKIM telah memberi pandangan bahawa memandangkan tarikh 1 Muharram 1441H yang merupakan hari kebesaran Islam, bermula pada terbenam matahari 31 Ogos 2019 sehingga terbenam matahari 1 September 2019, adalah wajar konsert-konsert hiburan pada waktu tersebut dipinda ke tarikh atau waktu yang lain.

Memandangkan JAKIM bukanlah pihak berkuasa yang meluluskan permohonan penganjuran acara seumpama ini, JAKIM memberi pandangan dan nasihat dari sudut agama mengenai kesesuaian waktu penganjuran konsert tersebut sahaja. Pandangan JAKIM ini sebagai panduan selaras dengan kedudukan Islam sebagai Agama Persekutuan kepada PUSPAL yang mempunyai kuasa mutlak untuk meluluskan atau sebaliknya berdasarkan peraturan dan undang-undang yang sedang berkuatkuasa.

JAKIM ingin tegaskan bahawa keputusan ini telah dibuat oleh PUSPAL secara konsensus bersama agensi-agensi lain sebagai ahli PUSPAL.

 

Sekian, terima kasih.

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)

27 OGOS 2019