Carta Organisasi Bahagian Penyelarasan, Penguatkuasaan & Pendakwaan Syariah