Sistem e-Mualaf dibangunkan bagi tujuan memantapkan lagi pengurusan pengislaman, pendaftaran pengislaman, pembelajaran, kebajikan dan jagaan saudara muslim. Selain itu, maklumat saudara muslim juga dapat diperolehi dengan segera khususnya apabila berlaku kecemasan dan mengelakkan berlakunya pertindihan tuntutan jenazah.

Maklumat muallaf yang terkandung di dalam system hanya meliputi Perlis, Kedah, Perak, Wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Terengganu dan Kelantan sahaja. Kemudahan ini akan terus diperluaskan bagi merangkumi negeri-negeri lain di dalam masa yang terdekat.