VISI

Peneraju Pengurusan Hal Ehwal Islam di Malaysia

 

MISI

Memperkukuh Tadbir Urus Hal Ehwal Islam Melalui Pendekatan Rahmah ke Arah Kesejahteraan Ummah

  

OBJEKTIF

  • Memastikan Ajaran Islam Tersebar Luas Kepada Masyarakat
  • Membentuk Kepimpinan Yang Berwibawa dan Melahirkan Tenaga Pengurusan Yang Terlatih, Berketerampilan, Dedikasi dan Berhikmah
  • Menghasilkan Sistem Pengurusan Yang Berteraskan Nilai dan Etika Islam

 

ETIKA KERJA  
  • Bekerja Dengan Keimanan dan Ketakwaan
  • Bekerja Dengan Profesional
  • Bertindak Sebagai Satu Pasukan
  • Bersedia Memimpin dan Dipimpin