Pendaftaran Nikah, Cerai dan Rujuk akan didaftarkan di Pejabat Agama Islam Daerah (PAID). Pemohon perlu ke PAID bagi tujuan pendaftaran dengan membawa dokumen berkaitan.