VISI
Menjadi Bahagian yang terunggul, bertaraf kelas pertama, berintegriti, akauntabiliti dan berhemah dalam pengurusan kewangan dan pembangunan serta menjadi "role model" kepada Bahagian/PTJ


MISI
 • Meningkatkan kualiti pengurusan kewangan dengan melaksanakan penambahbaikan secara berterusan dan mengamalkan budaya kerja yang cemerlang
 • Memantapkan pengurusan projek pembangunan melalui perancangan, penyelarasan, pelaksanaan yang cekap dan teratur


OBJEKTIF
Memastikan pengurusan kewangan dan pembangunan projek Jabatan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan berdasarkan prosedur, arahan dan peraturan yang berkuatkuasa


FUNGSI
 • Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau peruntukan/perbelanjaan mengurus dan pembangunan
 • Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau projek-projek pembangunan
 • Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau penyelenggaraan premis-premis Jabatan
 • Menyedia dan mengurus maklumat kewangan dan perakaunan
 • Mengurus semua perolehan Jabatan
 • Mengurus, menyelaras dan memantau kutipan hasil dan wang amanah
 • Mengurus dan menjawab teguran audit
 • Naziran pengurusan kewangan dan perakaunan PTJ/Bahagian dan agensi-agensi yang menerima peruntukan Jabatan
 

PIAGAM PELANGGAN
 • Memastikan pengagihan peruntukan belanja mengurus dan pembangunan dibuat mengikut peraturan dan prosedur dalam tempoh 7 hari ke 14 hari bekerja selepas Waran Asal diterima daripada JPM
 • Memproses permohonan pindah peruntukan belanja mengurus dan pembangunan untuk kelulusan Ketua Pengarah, Pegawai Pengawal atau Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari ke 14 hari bekerja dari permohonan lengkap diterima
 • Memproses semua tuntutan bayaran ke Pejabat Pembayar dalam tempoh 7 hari ke 14 hari dari permohonan yang lengkap diterima
 • Memproses permohonan kelulusan belanja di luar ibu pejabat untuk kelulusan Pegawai Pengawal dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan yang lengkap diterima
 • Memproses permohonan harta modal untuk kelulusan Pegawai Pengawal dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan yang lengkap diterima
 • Memproses permohonan kelulusan perjalanan tugas rasmi ke luar negara untuk kelulusan Pegawai Pengawal dalam tempoh 5 hari dari tarikh permohonan yang lengkap diterima
 • Memproses perolehan bekalan/perkhidmatan/kerja secara Sebut Harga melalui sistem ePerolehan (meliputi iklan, lawatan tapak, penilaian Jawatankuasa Teknikal dan Kewangan dan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga) dalam tempoh 45 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap
 • Memproses perolehan bekalan/perkhidmatan/kerja secara Tender melalui sistem ePerolehan (meliputi iklan, lawatan tapak, Penilaian Jawatankuasa Kewangan dan Teknikal dan penyediaan Kertas Taklimat Tender) untuk penilaian Lembaga Perolehan dalam tempoh 120 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap
 • Mengeluarkan waran perjalanan udara awam dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh permohonan yang lengkap diterima
 • Mengeluarkan Pesanan Tempatan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan yang lengkap dterima
 • Menyediakan maklum balas terguran audit dalam tempoh yang dikehendaki
 • Memproses pendahuluan diri untuk kelulusan Ketua Pengarah dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh permohonan yang lengkap diterima
 • Membekalkan maklumat-maklumat kemajuan projek pembangunan kepada JPM dalam tempoh yang dikehendaki
 • Menyediakan maklum balas isu-isu kewangan yang dikehendaki oleh "stakeholders" dalam tempoh yang dikehendaki
 • Menyediakan Laporan Penyesuaian Belanja Mengurus, Pembangunan, Hasil dan Akaun Amanah dalam tempoh 14 hari dari penerimaan flimsi