Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) JAKIM bertanggungjawab membantu Ketua Pengarah berkaitan segala yang berkaitan dengan operasi jabatan seperti berikut :

  1. Bertanggungjawab dalam perancangan dan pelaksanaan fungsi-fungsi pembangunan insan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia;

  2. Memastikan pelaksanaan dan pencapaian objektif yang digariskan oleh bahagian-bahagian di bawah kawalan;

  3. Memastikan pengurusan kewangan bahagian-bahagian di bawah kawalan dilaksanakan dengan baik dan berkesan;

  4. Membantu Ketua Pengarah dalam pelaksanaan penyelarasan fungsi-fungsi pembangunan insan di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa;

  5. Mewakili kerajaan dalam forum-forum atau mesyuarat di peringkat antarabangsa yang berkaitan dengan hal ehwal Islam;

  6. Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat penyelarasan di peringkat Sektor Operasi;

  7. Membantu Ketua Pengarah dalam perancangan Human Resource di JAKIM;

  8. Memantau pelaksanaan program Sektor Operasi.