SENARAI NAMA AHLI
JAWATANKUASA PERUNDANGAN ISLAM KEBANGSAAN
DI BAWAH
MAJLIS KEBANGSAAN BAGI HAL EHWAL AGAMA ISLAM MALAYSIA (MKI)
SESI 2022 – 2024
 

GAMBAR

NAMA DAN JAWATAN

LINK RESUME

 TAN SRI DATIN PADUKA ZAHARAH BINTI IBRAHIM

TAN SRI DATIN PADUKA ZAHARAH BINTI IBRAHIM

Pengerusi

Jawatankuasa Perundangan Islam Kebangsaaan

 

 DATUK HAJAH HAKIMAH BINTI MOHD YUSOFF

DATUK HAJAH HAKIMAH BINTI MOHD YUSOFF

Setiausaha

Jawatankuasa Perundangan Islam Kebangsaaan merangkap

Ketua Pengarah Jakim

 

 PROF. DATO SRI DR. ZALEHA KAMARUDDIN

PROF. DATO’ SRI DR. ZALEHA KAMARUDDIN

 

Anggota

Jawatankuasa Perundangan Islam Kebangsaaan

  adobe reader

 DATO SERI DR MD YUSUP BIN CHE TEH

DATO’ SERI DR MD YUSUP BIN CHE TEH

 

Anggota

Jawatankuasa Perundangan Islam Kebangsaaan

 adobe reader

 PROF. DATO DR. AHMAD HIDAYAT BIN BUANG

 PROF. DATO' DR. AHMAD HIDAYAT BIN BUANG

 

Anggota

Jawatankuasa Perundangan Islam Kebangsaaan

 adobe reader

 TUAN MUSA BIN AWANG

 TUAN MUSA BIN AWANG

 

Anggota

Jawatankuasa Perundangan Islam Kebangsaaan

 adobe reader

 PUAN RODZIAH MUHAMMAD

 PUAN RODZIAH MUHAMMAD

 

Anggota

Jawatankuasa Perundangan Islam Kebangsaaan

 adobe reader

 PROFESOR DR WAN ABDUL FATTAH BIN WAN ISMAIL

PROFESOR DR WAN ABDUL FATTAH BIN WAN ISMAIL

 

Anggota

Jawatankuasa Perundangan Islam Kebangsaaan

 adobe reader

 PROF. DATO NOOR AZIAH BINTI MOHD AWAL

 PROF. DATO’ NOOR AZIAH BINTI MOHD AWAL

 

Anggota

Jawatankuasa Perundangan Islam Kebangsaaan

 adobe reader

 PROF. DATO DR. NOOR INAYAH BINTI YAAKUB

 PROF. DATO’ DR. NOOR INAYAH BINTI YA’AKUB

 

Anggota

Jawatankuasa Perundangan Islam Kebangsaaan

 adobe reader

 TUAN SAKARIA BIN SEMELA

 TUAN SAKARIA BIN SEMELA

 

Anggota

Jawatankuasa Perundangan Islam Kebangsaaan

 adobe reader

 

ROSLINA BINTI SHAFAWI

Ketua Penyelaras

Jawatankuasa Perundangan Islam Kebangsaan

merangkap Penasihat Undang-Undang JAKIM

 

Majlis Rasmi Islam