Bahagian Maqasid Syariah JAKIM telah menerbitkan beberapa buku untuk panduan dan pemahaman awam tentang Maqasid Syariah dalam tadbir urus, kehidupan dan sebagainya. Oleh yang demikian, laman e-book Maqasid Syariah ini disediakan untuk kemudahan kepada orang awam untuk mengakses buku-buku tersebut dalam bentuk pdf dan flipbook.
Minda Maqasid
Muat Turun
Keluarga Malaysia Keluarga Sejahtera
Muat Turun
Buku Adab Perbezaan Pendapat Dalam Islam
Muat Turun
Laporan Persidangan Eksekutif Minda Maqasid (Al-Tafkir Al-Maqasidiy)
Muat Turun
Sinopsis Buku Adab Perbezaan Pendapat Dalam Islam
Muat Turun
Laporan Tahap Pemahaman Maqasid Syariah Dan Malaysia Madani
Muat Turun
Perpaduan dan Keharmonian berteraskan Maqasid Syariah
Muat Turun