Darul Quran, Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah (IPDAS) dan Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak (IKMAS) ditubuhkan dengan objektif untuk melahirkan generasi huffaz al-Quran dan para pendakwah di Malaysia. Bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan serta menyebarkan maklumat yang tepat berkaitan dengan institut pengajian tersebut, JAKIM telah mewujudkan saluran penyampaian secara dalam talian. Sistem yang dibangunkan ini bukan sahaja menjadi sumber rujukan utama dalam memberi penerangan program-program yang ditawarkan, aktiviti serta maklumat korporat malah meningkatkan kecekapan dalam pengurusan maklumat pelajar dan kampus.