Skim Pembiayaan Hafiz (SPH) mula dilaksanakan pada tahun 2012 hasil keputusan Mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam (MKI) kali ke 49/2009. Skim ini menawarkan pembiayaan pendidikan kepada pelajar tahfiz (30 juzuk) yang memenuhi syarat- syarat tawaran ke peringkat ijazah sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar negara. Tajaan yang diberikan meliputi kos yuran pengajian dan sara hidup.

Objektif pelaksanaan SPH adalah untuk memartabatkan serta menarik minat masyarakat dalam bidang pengajian al-Quran, membantu menjana modal insan dari kalangan penghafaz al-Quran dan membantu golongan penghafaz al-Quran bagi melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

Untuk melayakkan seseorang pelajar mendapat pembiayaan SPH, pelajar perlu memohon, melepasi saringan kelayakan akademik, berjaya dalam sesi temuduga dan diperakukan oleh Jawatankuasa yang dilantik diperingkat JAKIM.