Portal myHadith diwujudkan dengan objektif adalah untuk:

  1. Sebagai gerbang maklumat utama yang berautoriti berkaitan bidang penyelidikan hadith di Malaysia untuk paparan dan rujukan umum;
  2. Sebagai pangkalan data utama dan pusat pengumpulan maklumat hal ehwal hadith;
  3. Sebagai rujukan kepada semua lapisan masyarakat di Malaysia; dan
  4. Meningkatkan kualiti pemudah cara, capaian maklumat dan penyelidikan hal ehwal hadith.