Sistem Maklumat Imam dan Masjid (SISMIM) adalah gerbang informasi berkaitan maklumat pengurusan masjid, surau dan takmir. Informasi SISMIM juga digunapakai dalam Portal Masjid sebagai perkongsian maklumat dengan orang ramai.