Portal e-Solat dan Aplikasi mySolat merupakan gerbang utama bagi mendapatkan informasi yang berkaitan dengan ibadah solat dimana ianya dilengkapi dengan pelbagai fungsi seperti takwim waktu solat, masjid terdekat, artikel, tarikh penting dalam islam, koleksi doa, infografik serta kalkulator untuk menukar tarikh miladi ke hijri.