PENUBUHAN ZON EKSA DI JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
 
 
Bil Nama Zon Blok Lokasi Bahagian
1  ZON PENYIARAN A Aras 1, 2 & 3  Penyiaran
2  ZON PENYELIDIKAN A Aras 4 & 6  Penyelidikan
3  ZON BPM A Aras 5  BPM
4  ZON BDKI A Aras 5 & 6  BDKI
5  ZON BPPS A Aras 7  Bahagian Penyelarasan Penguatkuasaan dan PendakwaanSyariah
6  ZON UNDANG- UNDANG A Aras 7  Bahagian Undang- Undang
7  ZON INTEGRITI A Aras 7  Unit Integriti
8

 ZON PEJABAT KETUA PENGARAH

A Aras 8

 Pejabat Ketua Pengarah

9  ZON UKK A&B Aras 1 & 8  UKK
10  ZON MAQASID SYARIAH A Aras 9  MaqasidSyariah
11  ZON BKHL B Aras 2

 Keurusetiaan dan HubunganLuar

12  ZON PENERBITAN B Aras 3  Penerbitan
13  ZON KSK B Aras 4  KSK
14  ZON DAKWAH B Aras 4 & 8  Dakwah
15  ZON PENDIDIKAN B Aras 5  Pendidikan
16  ZON BPSM B Aras 6  BPSM
17  ZON PENERBITAN B Aras 6  Penerbitan
18  ZON BKP B Aras 7  BKP
19  ZON KEWANGAN B Aras 9  Kewangan
20  ZON HALAL D Aras 6 & 7  HabHalal