Direktori Halal Malaysia merupakan sumber maklumat bagi mengetahui produk-produk, premis makanan dan perkidmatan yang dipersijilkan halal. Maklumat merangkumi persijilan halal yang di dalam Malaysia yang disahkan oleh Jakim dan JAIN dan juga Maklumat persijilan halal luar negara ( Persijilan Halal Malaysia Luar Negara).